TürkçeAPART ÇEŞİTLERİ

SARIMSAKLI


Sarýmsaklý Özel

İzlenme 35667
Sarýmsaklý’nýn Havasý

Sarýmsaklý’nýn havasý yaz boyu sizi sýkmayacak sýcaklýkta olur.Güneþin tepede olduðu saatler dýþýnda çoðunlukla hafif ve orta derecede esen rüzgar, size hep serin hissettirecektir.Ayrýca bu sayede Sarýmsaklý’da geçirdiðiniz yazlardan ayrý bir tat alacaksýnýz.Çoðu zaman poyrazýn etkisiyle serinleyen bölgede bazý geceler bir yaz gecesi için serin bile olabilir.Bu yüzden Sarýmsaklý’ya gelirken bavulunuzda en azýndan sonbaharda giydiðiniz türden birkaç parça eþya bulundurmanýzda fayda var.Hele ki tatiliniz uzun süreliyse ve yaz gecelerini seviyorsanýz.

Sarýmsaklý’nýn Suyu

Sarýmsaklý’da kalacaðýnýz yere baðlý olarak çeþme suyunun tazyikinde deðiþim olabilir.Bu konuda büyük þehirlerde karþýlaþmadýðýnýz þofben sorunlarý yaþanabilir.Fakat bu da günün özellikle akþam saatlerinde, deniz dönüþü yaþandýðýndan kalýcý bir sorun deðildir.Bunun dýþýnda Sarýmsaklý’da çeþmeden akan su eskisi kadar lezzetli olmasa da halen büyük þehirlerinkine göre temiz ve içilebilirdir.

Sarýmsaklý’nýn Yöresel Tatlarý

Yörenin Boþnaklara özel yemekleri için bir bilene danýþabilir, bölgedeki lokantalardan tatlarýna bakabilirsiniz.Ayrýca bir ege kasabasý olduðu için eþsiz Ayvalýk zeytinyaðlarýyla yapýlmýþ ege lezzetlerini bulabilirsiniz.Ve tabi ki Ayvalýk Tostu.Artýk yörenin patentli hýzlý-yemeði olan Ayvalýk Tostu’nu tatmadan Sarýmsaklý’dan kesinlikle ayrýlmayýn.

Sarýmsaklý’nýn Gece Hayatý

Dinamik ve deðiþken yaz nüfusu sayesinde Sarýmsaklý’nýn geceleri de hareketli bir hal alýr.Yine güneydeki tatil yörelerine nazaran daha mütevazý olmaklar birlikte, kaliteli olarak yapýlanmýþ eðlence tesisleri mevcuttur.Eðlenme zevkinize göre kafelerden barlara, diskolardan canlý müzik yapan yerlere, türkü barlardan plaj-barlara kadar her türlü gece aktivitenizi gerçekleþtirecek mekanlar bulabilirsiniz.Ayrýca belde merkezinde yer alan lunapark da oyuncaklarda eðlenmeyi sevenler için farklý bir alternatif.

03/12/2021 Gün Ortalama:33  Bugün32 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:54.234.191.202